ลักษณะโครงการ

อุโมงค์ระบายน้ำ (Tunnel)

 • ประเภทอุโมงค์ TunnelLining ชนิด Concrete Segment
 • วิธีการเจาะอุโมงค์ Tunnelboring Machine,TBM แบบ Earth Pressure Balance, EPB
 • ความยาวประมาณ13.3 กิโลเมตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร
 • ระดับความลึก 30 ถึง 40 เมตร
 • Longitudinal Slope 1 : 4,000
 • ความสามารถในระบายน้ำสูงสุด 60 ลบ.ม./วินาที
 • ความเร็วของน้ำสูงสุด 3 เมตร/วินาที

บ่อก่อสร้างอุโมงค์ (Shaft)

 • จำนวน 5 แห่ง
 • ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ความลึก ประมาณ 30 ถึง40 เมตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร

อาคารสถานีสูบน้ำ (Pumping Structure)

 • กม. 0+000 ของอุโมงค์ระบายน้ำ
 • ที่ตั้ง ถนนประชาราษฎร์สาย1บริเวณสะพานพระราม7 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
 • ลักษณะอาคาร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุม
 • ความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลบ.ม./วินาทีความสามารถในรับน้ำเพื่อเจือจางน้ำเสีย 60ลบ.ม./วินาที

อาคารรับน้ำ (Intake Structure) แห่งที่ 1 

 • กม. 13+625 ของอุโมงค์ระบายน้ำ
 • ที่ตั้ง คลองบัวแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 • ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ความสามารถในการรับน้ำ 60 ลบ.ม./วินาที
 • ความสามารถในระบายน้ำ 40 ลบ.ม./วินาที

อาคารรับน้ำ (Intake Structure) แห่งที่ 2

 • กม. 11+890 ของอุโมงค์ระบายน้ำ
 • ที่ตั้ง คลองเปรมประชากร ตอนวัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 • ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสามารถในการรับน้ำ 20 ลบ.ม./วินาที

อาคารรับน้ำ (Intake Structure) แห่งที่ 3

 • กม. 7+620 ของอุโมงค์ระบายน้ำ
 • ที่ตั้ง บริเวณคลองเปรมประชากร ตอนคลองวัดเทว สุนทรแขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 • ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ความสามารถในการรับน้ำ 40 ลบ.ม./วินาที
 • ความสามารถในระบายน้ำ 20 ลบ.ม./วินาที

อาคารรับน้ำ (Intake Structure) แห่งที่ 4

 • กม. 4+980 ของอุโมงค์ระบายน้ำ
 • ที่ตั้ง ที่ตั้ง บริเวณคลองเปรมประชากร ช่วงตัดกับถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
 • ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ความสามารถในการรับน้ำ 20 ลบ.ม./วินาที
 • ความสามารถในระบายน้ำ 10 ลบ.ม./วินาที