ติดต่อสอบถาม

bma 2สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

123 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

Tel : 0 2246-0317, 0 2248-5115
E-mail : ddsbma(@)gmail.com