ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชาการ

brochures 1โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 
13.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร 0-2246-0275  Email : ddsbma(@)gmail.com