บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. วิศวกรโยธา / Soil Mechanic [ หลายตำแหน่ง ]

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์/ออกแบบ ด้านปฐพี-โครงสร้าง

2. วิศวกรออกแบบชลศาสตร์ [ หลายตำแหน่ง ]

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ ในการออกแบบชลประทาน / แหล่งน้ำ / โยธา

3. วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลประทาน [ หลายตำแหน่ง ]

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ ในการศึกษาวางโครงการ ด้านแหล่งน้ำ อุทกวิทยา ชลประทาน

4. พนักงานเขียนแบบ AutoCAD  [ หลายตำแหน่ง ]

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์เขียนแบบ 2 ปี ขึ้นไป